Người ở đâu lúc cuối năm này

Tôi nhớ người vào lúc cuối năm Gây gây một chút lạnh âm thầm Những vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộn Sau giấc ngủ dài như rộng thêm hơn Tôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốt Như đi qua vết lủng trên đường Là lúc ấy biết bao dằn xóc Cả bên ngoài,…

Người ở đâu lúc cuối năm này

.Tôi nhớ người vào lúc cuối nămGây gây một chút lạnh âm thầmNhững vỉa hè thốt nhiên cùng dậy muộnSau giấc ngủ dài như rộng thêm hơnTôi vẫn đi qua khá nhiều thảng thốtNhư đi qua vết lủng trên đườngLà lúc ấy biết bao dằn xócCả bên ngoài, dằn xóc cả bên trongNhớ nhung ơi,…