“Cuộc dạo chơi này coi dài…”

“Cuộc dạo chơi này coi dài chứ chốc lát mà thôi…” Một bức tường to Một quyển sách nhỏ Lặng im. . “An trú giữa đời” • Phiên Nghiên

“trầm mình trong những cơn mưa”

Nếu ai từ chối, rồi mây đen sẽ gom tụ đủ duyên mà mưa lại từ đầu, đến khi người ta chịu ướt mèm để học cho bằng được bài học đó thì thôi…

“cứ bình tĩnh mà sống”

“Cứ bình tĩnh mà sống, ai cười thì họ cũng đâu sống dùm cuộc đời của mình, phải không?” “An trú giữa đời”|Phiên Nghiên