Gương mặt đêm

Một bài thơ minh chứng rằng tình yêu dễ thương lắm, và nó không có tuổi..

Quán thời gian

Mời em vào quán Thời gian
nâng ly ký ức uống làn hương xưa