ẢO ẢNH

Tìm nhau tìm cuối đường bay Mù sương trắng nõn tháng ngày phù vân Phố xưa giữ cái tần ngần Cơn mưa phùn đến lúc gần lúc xa U mê nẻo lạ đường qua Quanh co lộn lại góc nhà buồn thêm Vò tay ngọn tóc lênh đênh Bài ca thương nhớ cũ mềm trên…