Rolling to you

Đời đẹp quá, đẹp hơn anh biết
Bàng hoàng yêu, sau cơn suy kiệt
Ngày lụa mới, câu yêu thơm lừng
Nói nữa đi nàng ơi.

One day

Anh đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây tơ
Một phút tim anh ơ hờ
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ

Xem phim Tây Du Kí

Quái vật nào cũng của trời nuôi
khổ thân Tôn Ngộ Không
phải gian nan đối mặt.