Bỏ chạy

những đứa trẻ sơ sinh bỏ chạy khỏi xe nôi
bỏ chạy khỏi ngôi nhà
bỏ chạy khỏi thành phố

Năm chiếc lá

Hạnh phúc là một chiếc láÂm thầm nảy lộc đêm đôngBuồn đau là một chiếc láRung trong nhựa úa mai hồng Nhớ mong là một chiếc láRun vô cớ giữa tầng khôngHờn ghen là một chiếc láNgỡ đã tắt gió trong lòng Cô đơn là một chiếc láRun vô cớ giữa cành khôngTình yêu chỉ…