Tình yêu thời kẹo lạc

Ta mang một nửa câu thề
Và đi. Biết có trở về được không?
Tàn mùa hoa sữa là đông
Áo em còn ướt, hay hong khô rồi…