Bài thơ không gửi

”Em góp nhặt nỗi buồn, anh có nhận?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng người
Em góp nhặt lời nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lại, đừng quên…”

Ngày xa anh

”Thêm một lần nữa nước mắt em rơi
Thừa thãi quá trước đời anh hạnh phúc…”