Nghìn lẻ một đêm

Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo Sự chân thực hoá thành bao phép lạ Lòng thuỷ chung làm sống lại tình yêu… Nghìn lẻ một đêm… với những câu chuyện cổ Người đàn bà dẫn dắt người đàn ông Đôi môi đẹp nói ra lời…

Mùa thu ngồi hát

”Đám mây phiêu lãng về đâu
Mùa thu lẳng lặng pha màu trên cây
Dễ cười dễ khóc – em đây
Vẫn như xưa vẫn như ngày gặp anh…”

Đò ngược

”Thời gian xuôi trôi xuôi
Dẫu mười hai bến nước
Đò vẫn con đò cũ
Ta vẫn là ta xưa…”

Tiếng mình

Đất lành chim đậu rợp cây
Nguồn xa thì sáng, giếng đầy thì trong
Tiếng mình bà nói thương ông
Cha nói thương mẹ giữa đồng nắng trưa…

Nghìn lẻ một đêm

”Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ
Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo
Sự chân thực hoá thành bao phép lạ
Lòng thuỷ chung làm sống lại tình yêu…”

Nghìn lẻ một đêm

Sự chân thực hoá thành bao phép lạ
Lòng thuỷ chung làm sống lại tình yêu…