Tìm lại khúc ca dao

”Thuyền hoa gập ghềnh chiều ấy chị sang sông
Áo Hà Đông nhớ mãi người dáng lụa
Tóc chị buông, ngẩn ngơ, vương víu gió
Thế mà thuyền hoa lại không cập bến trong …”