Cuối năm_Hữu Thỉnh

“Đời khi chợt thấy năm trôi vụt
Cá quẫy lòng ao cũng giật mình
Cây không đủ trái đền ơn đất
Mượn của trời thêm một chút hanh…”

Em còn nhớ chăng

Ai đưa đò tình Dạt vào bến lở Còn lại mình anh Gom từng mảnh vỡ Tháo cả mái trời Che không đủ ấm Đội nghìn cơn mưa Không nhòe kỷ niệm Như cây tìm lá Như cá tìm vây Anh gọi khản lời Chiều dang dở gió Mở trăng ra tìm Trăng còn in…

Em còn nhớ chăng?

Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhòe kỉ niệm…

Hỏi

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời

Tôi hỏi người:
– Người sống với người như thế nào?