One day

Anh đâu ngờ
Có ngày đàn đứt dây tơ
Một phút tim anh ơ hờ
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ

Một mình

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đă có người nghe…

Phút cuối

Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
biển xanh vẫn xanh người đi sao đành…