Tình một nửa

”Tình một nửa nên tình còn xa quá
Có ai yêu tình một nửa bao giờ!”