Rằng từ

“Rằng từ khoác bụi trên vai
Năm chưa đủ rộng tháng dài đã trôi
Người đi tìm lá ngậm ngùi
Ta về đốt lửa hong lời gió mưa…”

Chào mưa

Chào mưa quen chừng như bỗng lạ Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ Thơm mơ gần và cả mộng xa Chào mưa những hàng mi chớp vội Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua Vẫn còn mảnh gương con giữ lại Để dành soi nỗi nhớ phôi…

Chào mưa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này…

Đi qua trăm đỉnh mưa rào

”Cảm ơn em đã cho vay
Chút tình muối mặn để ngày nhớ ơn
Để đêm ngát mộng bình thường
Trái tim cỏ úa hóa vườn chiêm bao
Đi qua trăm đỉnh mưa rào
Ơn em ngọn nắng ngọt ngào khuya nay…”