Không dưng

Không dưng giận, không dưng huề
Không dưng cười đó, bất kì rưng rưng
Hỏi gì cũng lắc không ưng!
Không dưng kẹt cả đôi đường tiến lui….

Tình xa

”Một lần gặp một lần quen
Một người nhớ, một người quên sao đành?”

Tình xa

Bụm tay hứng chút lửa hồngGhi lên cháy ngực cho lòng quặn đauChiều ơi ! Chạy trốn về đâu ?Đỏ lời ký ức một màu phượng xưaSông thời gian một chuyến đòChiều nao … thôi đã mịt mờ xa xămTìm viên sỏi rớt giữa dòngVớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêmMột lần gặp một…

Bụm tay hứng chút lửa hồngGhi lên cháy ngực cho lòng quặn đauChiều ơi ! Chạy trốn về đâu ?Đỏ lời ký ức một màu phượng xưaSông thời gian một chuyến đòChiều nao … thôi đã mịt mờ xa xămTìm viên sỏi rớt giữa dòngVớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêmMột lần gặp một…