Nửa vời

Em sợ nhất là sự nửa vờiKhi tất cả trong em phải là nguyên vẹnNửa vời yêu, nửa vời ước hẹnNên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn saiChân lý nửa vời, sáng một chiều haiSự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏCăm giận nửa vời, phòng khi sóng gióQuyết tâm nửa vời, đời dễ…