Người vừa đi

”Hóa ra thành phố này cũng buồn, lặng lẽ…
không đủ cho những chuyến bay về…
không đủ mỏi nhừ những ngày tươi trẻ…
thành phố của những lần chia ly…”