Sắc nhớ

Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa Tôi trở lại. Hát ngu ngơ và nhớ Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt Dòng thư yêu cũng nhòe mực lâu rồi Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh…