Nơi em về

”Em có thể sẽ trở thành kỉ niệm
Trong rất nhiều thương nhớ của quê anh…”

Em ở đâu, em ở đâu rồi

”Em ở đâu, em ở đâu rồi
Câu thơ cũ dội xót lòng đến thế
Em ở đâu suốt một thời trai trẻ
Anh đi tìm, khuất nắng cuối màu mây…”

Hiển nhiên

Hiển nhiên sau ban mai là đến một ban chiều
Nhưng sau ban chiều là ban mai,
còn hiển nhiên hơn thế
Có nhiều cái hiển nhiên anh muốn kể
Nhưng anh mong mỗi ngày, ta sống
để thương yêu!