Những buổi chiều để hát

”Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!”