Thơ vui về phái yếu

Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát…

Thơ cho ngày của em

”Em chẳng khác, em chỉ là phụ nữ
Gọi tên anh cho yên ổn bản thân mình”