Rolling to you

Đời đẹp quá, đẹp hơn anh biết
Bàng hoàng yêu, sau cơn suy kiệt
Ngày lụa mới, câu yêu thơm lừng
Nói nữa đi nàng ơi.

Tình khúc

Rồi em cũng xa thôi mà
Tình yêu cũng quên thôi mà…

Địa đàng

“Nếu biết trước anh đã xin thêm ngày
Được giam trong tay mềm em
Xinh của anh, em là ngoan của anh
Mòn môi anh vẫn gọi…”

Duyên

Nếu như tình khó khăn thì đã sao?
Mình còn lời thề ru ấm nhau…

Quỳnh

Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
…Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt

Dạ khúc

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu…