Loài cây nhớ gió

Từ buổi đến rừng cao cây nhớ gió
Mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay
Mong trở lại một ngày thương tóc đó
Có tình người trên vầng trán mây bay…

Các mùa hoa

“Cảm ơn một mùa ở trên trái đất
Cái hành tinh không vắng lặng giữa thiên hà
Không phải chỉ vì có hơi người ấm áp
Mà vì còn có các mùa hoa.”

Trái bắp

“Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi.”

Quá chừng

Thoả thích như quên hết tuổi mình,
Em quá chừng em trong gió cuốn
Gió vụt nâng thành đôi cánh tiên!”

Cuối năm_Hữu Thỉnh

“Đời khi chợt thấy năm trôi vụt
Cá quẫy lòng ao cũng giật mình
Cây không đủ trái đền ơn đất
Mượn của trời thêm một chút hanh…”

Dòng sông

“Em yêu anh có yêu được như sông
Sông chẳng theo ai, tự chảy nên dòng
Sông nhớ biển lao ghềnh vượt thác
Mang suối nguồn đi đến suốt mênh mông…”

Trời thì xanh như rút ruột mà xanh

Sao chiều nay ta muốn tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha….

Không đề

”Thấy lòng mình như gốc rạ
Phơi bờ nằm đợi mùa sau
Ơ kìa có đám mây trắng
Chờ mùa sang để gối đầu…”

Cây dừa

Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.