Sau phút chông chênh

”Nhưng ta biết một điều rất thật
Ta vẫn là mình sau những phút chông chênh!”

Nói với anh

”Biết hai sông chẳng thể chung dòng
Ta thương anh – những đêm dài xanh xao nỗi nhớ
Ta thương ta – những đêm trời trở gió
Bao bụi trần
Giấu kĩ
gửi vào thơ…”

Sau phút chông chênh

Có bài thơ viết về phút xao lòng
Em đã đọc ngày xưa – thời rất trẻ
Như con đường với trăm ngàn ngã rẽ
Những phút xao lòng…ai chẳng người ơi