Trái bắp

“Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi.”

Trái bắp

“Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi.”

Gương mặt em rất thánh

Mặt em chẳng giống mặt trăngCũng không mang dáng chói chang mặt trờiVậy mà sao lúc em cườiHai vầng nhật nguyệt trên môi em hồngSoi vào em mắt say nồngVật vô tri cũng mang hồn thế nhânEm nhìn cái ác hóa thânCái phần thánh thiện lấn phần loanh quanhEm nhìn tôi luyện lại anhDửng dưng…