“Và khi tro bụi “

“Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ…” “Và khi tro bụi ” – Đoàn Minh Phượng