Gặp lại

“Cứ đi hết một dòng sông
Và đi hết mùa thu dài hơn nỗi nhớ
Anh sẽ thấy cánh buồm mùa đông thắp lửa
Trong ngôi nhà rất ấm, em mong…”