Tạ lỗi giấc mơ

Nhưng tiếng lá rì rào đã lay tôi thức dậy
Kìa cây xanh óng ánh nắng đầu ngày
Ai gõ cửa? Chính là em, ùa đến!
Tôi ôm choàng hạnh phúc ngập vòng tay…