Chia

chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…

Trường ca tình điên..

Em đừng vội buồn cười, em đừng bảo anh điên. Nếu điên được vì em, anh ngàn lần ứng cử, làm người điên, ngày, đưa đón đi về..