Ấy không phải là đêm

Những hàng cây tiếp nối những hàng cây
Lặng lẽ trước vòng xe lăn rất chậm
Chỉ có vầng trăng chậm chạp thấu hiểu
Những người yêu đi đâu về đâu…