Phép chia không có lỗi

Con đã học làm phép chia Con tự tìm ra thương số Con hãy tin mọi điều trong sách vở Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con Bầu trời kia lúc đục lúc trong Con sông quê khi đầy khi cạn Không có phép chia mưa khi nắng hạn Không có phép chia đều…

Ký ức tuổi thơ

Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi….