Chuyện dân gian

Thế rồi… người ấy yêu tôi..
Tôi yêu người ấy – thành đôi vợ chồng