Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!

Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó
có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ
khi chúng ta thuộc về hai con đường!

Như ngày nào

Là ngày mà tóc ướt sẽ hỏi có chải đầu dùm không, rồi chờ đợi thấy mình được nhỏ bé..