Tạm bợ

Ngày chúng ta thương nhau về ở chung nhà Có gian buồng không đủ mua cánh cửa Anh nhặt nhạnh gỗ thùng, gỗ chợ Miếng bằng gang tay, miếng khuyết tựa vành trăng Để ghép nên cánh cửa Với ý nghĩ một thời gian tạm bợ Khi nào có sẽ thay cánh cửa vững bền……