Một mai

“Một mai chết hết hận thù
Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi
Một mai chết thật buồn cười
Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ…”

Thơ phục sinh

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
muốn chết
Nhưng chết như thế nào
cho ra chết mới thật gay!!!