Viết cho ngày con bắt đầu yêu

Biết nói gì với con dù trải nghiệm nhiều lần
Mẹ mới nhận ra đàn ông đều thế cả
Mới nhận ra tình yêu mong manh quá
Mẹ chỉ còn nỗi trống rỗng bình yên…

Chẳng có gì vĩnh viễn

Chẳng có gì là vĩnh viễn trên đời
Tình yêu đi qua – Tình yêu lại đến
Đời vô thường – Đam mê ơi, ngươi tìm gì đó?
Ngoài trời thêm xác lá rơi…