Bâng Khuâng

“Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
Trang trải nợ ban đầu…”

Xanh xưa

Chợt nghe sông cạn bao giờ
Đắng cay đứng sững mấy bờ nhân duyên…