Khúc mưa

”Những sợi mưa trượt trên mái phố
Nghe giòn tan tiếng mưa vỡ bên thềm
Mưa tháng tám không dịu như màu nắng
Mà có người ví như một khúc êm…”