Tình yêu người đàn bà

Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
Thứ tình yêu khác với tình yêu con gái
Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
Trong em thành tiếng thở dài…