Kho tàng ký ức

Cơn mưa đi qua mùa cũ Lên xanh bờ cỏ tháng năm Dế mèn chạy quanh ký ức Ngậm buồn khúc hát lặng câm Những chiếc lá thời thơ dại Ai hái cất giữ làm tiền Bây giờ trong kho kỷ niệm Rỗng không cả nụ cười duyên Cô bé ngày xưa má lúm Sao…

Khoảng cách

Và em dẫu xa anh thêm nữa
Có những giấc mơ níu bước vô cùng