Giả sử

Em để lại những mùa thu không biết nói
chỉ mình tôi tưởng niệm lúc em đi
giọt lệ nào mơ hồ như dấu hỏi
giả sử cuộc đời không có những chia ly..