Vô đề

”Đêm nay tôi nở nụ cười
Bằng lòng với một cuộc đời không em…”