Lạc

Dường như ta là người đi lạc Ngập ngừng trước những ngã ba Chọn một khúc quanh Còn quay đầu nhìn lại Hối tiếc!? Ta. Dường như xa lạ với ta Như những kẻ cùng quê trên chuyến xe đò ngày cận tết Ngồi chen nhau và chẳng nói chẳng nhìn Ta như đám lục…