Cà phê cuối ngõ

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế Vì viên đá tròn xinh Vì bông hoa be bé Mà nụ cười em trong hơn Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy…