Quà của Bố

“Sau này con lớn lên, con sẽ hiểu yêu thương không chỉ là quan tâm chăm sóc, mà đôi khi còn phải biết lạnh, để con học cách tự quan tâm chăm sóc chính mình…
Chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình, và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã”

Quà của bố

“Bố yêu con, nhiều như hơi thở, nhiều như những lần bố chớp mắt trong đời…”