Câm lặng

Em sống trong cái kén của riêng mình Câm lặng đau một nỗi đau cô độc Như con tằm rút ruột kéo những sợi tơ vàng óng Em rút ruột mình se lại những nỗi đau… Tằm kéo tơ dâng đời những nhiệm màu Em rút nỗi đau chả mang lại cho ai niềm hạnh…