Đời anh, em đã đi qua

Từ đây anh lại trong đời
Bữa ăn ngồi với một đôi đũa cầm
Giường kia một bóng anh nằm
Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều…

Xa cách

“Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh, anh không nhắc cùng em.
– Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.”

Cảm xúc

“Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm.
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?”

Cảm xúc

“Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm.
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?”

Xuân Diệu

“Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!” —Xuân Diệu Tên thật: Ngô Xuân DiệuSinh 2/2/1916Quê ở Bình Định Ông tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha vì…

Biệt ly êm ái

Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,
Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ…

Em đọc lại thơ

”Mai sau dù có bao giờ
Em ngồi đọc lại chùm thơ đắng này
Có ai trên trái đất này
Yêu em sâu thẳm như ngày anh yêu?”