Khoảng cách

Và em dẫu xa anh thêm nữa
Có những giấc mơ níu bước vô cùng