After a while you learn..

Rồi sẽ có một ngày em biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình…

The Summer

Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh…

Giống nhau

Nếu em muốn biết được vì sao anh
Lại yêu em chân thành, tha thiết vậy?
Em yêu ạ, anh yêu em là bởi
Em giống như thời tuổi trẻ của anh.