Hạnh phúc

Hạnh phúc như tấm chăn bé nhỏHễ được bên ngườiThì thiếu ở bên taTim ta nhói đauKhi chiều nay người về bên ấyGió lộng, trời buồn, giọt nước mắt tủi hờnchảy ngược vào trong Nhưng xét cho cùngHạnh phúc chính là cho– Người hạnh phúc – Chính lòng ta hạnh phúc.Hạnh phúc__Trầm Nguyên Ý Anh